Ngôi chùa Tây Tạng độc nhất tại Hà Nội

70

Sau khi được trùng tu, chùa có diện tích 7.000 m2, khuôn viên rộng rãi. Theo trụ trì, chùa được xây dựng theo kiến trúc mandala (vòng tròn, trung tâm của tinh tuý, cốt lõi cuộc sống) để nguyện cầu cho quốc thái dân an, thế giới được hoà bình, nhân dân được an lạc.