Hội An nhộn nhịp sau 10 tháng vắng vẻ

64

Du khách ngồi nghe hát bài chòi.

Năm 2021, Quảng Nam có tổng lượt khách tham quan, lưu trú 355.200 lượt, giảm 76% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm 95,4% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu du lịch năm 2021 đạt 464 tỷ đồng, giảm 56,7% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm 92,2% so với cùng kỳ năm 2019.