Chợ cá Cồn Gò ở Hà Tĩnh

32

Chợ bán đủ các loại cá, như cá chai, cá đốm, các loại tôm, mực, ghẹ, tôm tích, ốc mỡ. Mực tươi cập bến bán với giá khoảng 250.000 đồng-300.000 đồng/kg tùy loại lớn nhỏ.

Cá chai (hình) tươi rói, giá khoảng 160.000 đồng/kg. Loài cá này sống tại vùng cửa biển, tìm thấy tại các địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Mùa hè, cá chai chứa đầy trứng và mang nhiều giá trị dinh dưỡng.